Haardergaank

SEPTEMBERMAAND – CORNELIUSMAAND.                                             CORNELIUSOCTAAF 2016 HAARDERGAANK.

 1. Sinds 1773 is de kerk van Borgharen een bekende pelgrimsplaats en heiligdom van de heilige Cornelius.  Het octaaf van deze heilige paus en martelaar, die in 253 de marteldood gestorven is, wordt jaarlijks gevierd rond zijn sterfdag, 16 september.
 2. Tijdens dit octaaf, met als hoogtepunt de Haardergaank, de pelgrimstocht naar Borgharen, komen duizenden pelgrims uit de omliggende plaatsen en de wijde omgeving tot ver uit Duitsland en België, naar Borgharen om de reliek van deze heilige te vereren en om er rust, vrede, verzoening, steun en troost te vinden, maar ook om te danken voor de ondervonden bijstand.
 3. De H. Cornelius wordt aangeroepen tegen keelziekten, stuipen, zenuwlijden, overspannenheid en ziekten van het hoornvee.
 4. De H. Cornelius wordt sinds 1773 aantoonbaar in Borgharen vereerd en daarmee is Borgharen de oudste bedevaartplaats van deze heilige in Nederland.
 5. In 2003 hebben we groots de 1750e sterfdag vande H. Cornelius herdacht en hierbij ook pauselijke erkenning gekregen in een door de paus verleende bijzondere zegen aan allen die met het heiligdom verbonden zijn.

Korte samenvatting van het programma.

 • Dinsdag      15 september 2015.                                                                        
 • 19.00 uur Plechtige openingsmis..
 • Woensdag 16 september   2015.                                                                       Viering van de 1761e  sterfdag van de H. Cornelius.                                                                                                                                                                                                                                                       15.00 u. Gebedsdienst.                                                                                           19.00 u. Gezongen Hoogmis.                                    
 • Donderdag 18 september 2015.                                                                        20.30 uur Stille lichtprocessie/bidweg.
 • Zondag 20 september 2015.                                                                                10.00 uur.  Haardergaank met aansluitend plechtige Hoogmis.             Verdere vieringen om 15.00 en 18.00 uur.                                                                                                        
 • Woensdag 21 september 2015. Viering 126 jaar kerkwijding.
 • Plechtige sluitingviering om 19.00 uur met Mgr. W. van Rens.                 Middagviering om 15.00 uur.
 • Dagelijks zijn er vieringen om 15.00 en 19.00 uur; op de zaterdagen om 15.00 en 19.00 uur.
 • Dagelijks op het volle  uur, vanaf 12.00 uur zegen op voorspraak van de H. Cornelius, waarna tonen en vereren van de reliek.
 • Tijdens het octaaf is het heiligdom geopend vanaf 12.00 uur.

Uitgebreide informatie en programma wordt ruim verspreid via de kerken in de omgeving en ook gepubliceerd in de regionale pers en via de landelijke katholieke agenda en op de website: www.parochieborgharen.nl Groepen en parochies die een eigen viering willen houden  en ook zij die meer informatie wensen kunnen contact opnemen met de  parochiesecretariaat,             mevr. A. Schoonbroodt,  of met pastoor P. Backus. Adresgegevens:                                                                                               Parochiesecretariaat H. Cornelius                                                                        Kerkstraat 8, 6223 BK Borgharen                                                                                      Tel. 043 –3632967; E-mail: secretariaat@parochieborgharen. De kerk is dagelijks, behalve op de zondagen, geopend vanaf 12.00 uur.               Op de zondagen vanaf 09.30 uur. Op de weekdagen in het octaaf pelgrimstreffen in Café Bitje, tegenover de kerk, van 13.30 – 16.30 uur met koffie en vlaai. Ook zijn bij de kerk religieuze artikelen te koop.

“Het geheim van het kruis is de liefde.

Laten we samen opzien naar het kruis.

 De septembermaand — Corneliusmaand.

PROGRAMMA CORNELIUSOCTAAF  2015.  in voorbereiding. .                               VRIJDAG 12  SEPTEMBER 2014.                                                                                   Het feest van de Kruisverheffing.                                                                              19.00 u.. Zegenen en ontsteken van de Pelgrimskaars;    aansluitend plechtige Openingsmis.                                                                                                                   Hoofdcelebrant: H.E.H..Mgr. M. Hanneman. Deken van Maastricht                          Koor:  Kerkelijk Zangkoor  St. Cecilia Itteren                                                             Pelgrimage van Itteren.                                                                                          ZATERDAG 13 SEPTEMBER 2014.                                                                                                                           12.00 uur. Kerk open.                                                                                                 15.00 uur. Pelgrimsmis.                                                                                                   19.00 uur Feestelijke H. Mis.                                                                                     Celebrant: pastoor P. Backus                                                                                          ZONDAG 14 SEPTEMBER 2014. O.L.V. van Smarten                                                  10.00  uur. HAARDERGAANk.                                                                               Vertrek vanaf de Spekstraat,                                                                                    Aansluitend Plechtige Hoogmis.                                                                                    Celebrant: pastoor P. Backus                                                                                     Koor: Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia.                                                                          15.00 u. Lof en aanbidding.                                                                                        17.00 uur Zegen en vereren reliek.                                                                            MAANDAG 15 SEPTEMBER 2014. Hoofdcelebrant: pastoor A. Vanherck, Neerharen                                                                                                                  Koor: Kerkelijk Zangkoor Limmel.                                                                                                                                           DINSDAG 16 SEPTEMBER 2014.                                                                      STERFDAG van  ST. CORNELUS (253)..                                                                15.00 uur. Gebedsdienst en ziekenzegening.                                                                                                        19.00 uur. Plechtige Hoogmis.                                                                                  Hoofdcelebrant: pastoor P. Backus.                                                                             Koor: Kerkelijk St. Cecilia Borgharen.                                                                                                                                                                                                                                        WOENSDAG 17 SEPTEMBER 2013.                                                                                 H. Lambertus, bisschop en martelaar.                                                                           15.00 uur. Gebedsdienst en kinderzegening.                                                             19.00 uur. Plechtige Hoogmis.                                                                    Celebrant:W.E.P. A. Santegoeds s.c.j.  DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2014.                                                                      15.00 uur. Vesper                                                                                                        19.00 uur Zegen op voorspraak van de H. Cornelius                                                          en vereren van de reliek. (Geen H. Mis).                                                                         20.30 uur. Lichtprocessie en bidtocht door Borgharen  voor vrede en verzoening en als demonstratie tegen zinloos geweld  vanaf de Mariakapel naar de kerk,alwaar H. Mis met meditatie.                                                                                                     Celebrant: Z.E.H. P. Backus –pastoor.                                                                         20  VRIJDAG 19 SEPTEMBER 2014.                                                                              15.00 uur. Kruiswegoefening en Kruisverering.                                                           19.00 uur. Pelgrimsmis (met orgelspel).                                                                       Celebrant: W.E.H. M. Bodden.ofm.                                                                 ZATERDAG 20 SEPTEMBER 2014.                                                                               H. Matheus, apostel en evangelist.                                                                                   15.00 uur. H. Mis t.e.v. H. Cornelius                                                                                19.00  uur. GezongenH.Mis                                                                                                                               Hoofdcelebrant: Dr. P. Veugelers                                                                            Aalmoezenier justitiepastoraat.                                                                                                                                                                             Koor: Mestreechs Gelegenheidskoer                                                                      ZONDAG 21 SEPTEMBER 2013.                                                                             Viering  kerkwijding van de St. Corneliuskerk (1889).                       SLUITINGSVIERINGEN.                                                                                                    10.30 uur. H. Mis met orgelspel.                                                                           Hoofdcelebrant: H.E.H. Mgr. W. van Rens                                                                        Deken van Sittard.                                                                                                               15.00 uur. Plechtig Sluitingslof en overweging.                                                           Sluiting met gebed tot de H. Cornelius en vereren van de reliek.                           Orgelspel. Einde van dit octaaf.                                                    **************                                                             Gedurende het gehele Octaaf, tevens Noveen, is er elke dag tussen 12.00 uur en 18.00 uur na de diensten en op de volle uren zegen en vereren van de reliek van de H. Cornelius. Verder is er van 14.00 tot 17.00 uur gelegenheid tot stille aanbidding in de dagkapel.                                                                                                                        Ook is er gelegenheid om het Sacrament van Boete en vergeving te ontvangen­ en voor  persoonlijk gesprek.                                                                                                             Door de dag zal de pastoor regelmatig aanwezig zijn voor gesprek en ontmoeting met de pelgrims in het parochiezaaltje.  **************

Haardergaank en Corneliusoctaaf 2015

van 12 tot en met 20 september 2015.

Opening vrijdag 11 september 2015. Haardergaank zondag 13 september 2014. Feestdag H. Cornelius woensdag 16 september 2014 Lichtprocessie donderdag 17 september 2014 Sluiting zondag 20 september 2014. (Wijzigingen voorbehouden).