Vieringen 2022

Voor Haardergaank 2022: zie Borgharen-Cornelius (in het menu links)

Bedevaart Kevelaerwoensdag 17 augustus 2022

Parochie H. Cornelius – Borgharen / Parochie H. Martinus– Itteren / Parochie H. Johannes de Doper – Limmel / Parochie H. Antonius van Padua – Nazareth

Woensdag 17 augustus 2022 gaan wij met de parochies van Itteren, Borgharen, Limmel en Nazareth per bus samen naar Kevelaer (Duitsland).
Opgeven – uiterlijk tot dinsdag 2 augustus – en betalen kunt u bij het parochiesecretariaat van Borgharen (Kerkstraat 6). Aanmelden kan ook via tel.: 043-363.29.67 of e-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl
Het parochiesecretariaat is bereikbaar op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 13.30 en
16.30 uur.
U kunt ook contact opnemen met
Guus Horssels, Geneinde 18 te Itteren of
Jo Boetsen, Kemenadeplein 24 A te Nazareth.

Opstapplaatsen:
Kapelaan Lochtmanhuis Limmel om 08.45 uur
Kermisterrein Borgharen om 09.00 uur
Kermisterrein Itteren om 09.15 uur

Kosten: € 20,00 per persoon

__________________________________________________________________________

Zondag 27-3-2022 Halfvasten 2022: bezoek Bisschop

Tijdens de Halfvastenviering 2022 heeft Bisschop Monseigneur Harrie Smeets onze parochie vereerd met een bezoek. De bisschop heeft de viering opgeluisterd.