Vieringen 2021

Parochie St. Martinus – Itteren


Zaterdag 11 september 2021 – 24e zondag door het jaar (vooravond)
19.00 u. H. Mis voor Tiny Martin en het echtpaar Habets-Kool
Zaterdag 18 september 2021 – 25e zondag door het jaar (vooravond)
19.00 u. GEEN H. MIS IN ITTEREN, maar bedevaart naar St. Cornelius – Borgharen

———————————————————————————

Parochie H. Cornelius – Borgharen

Vrijdag 10 september 2021
18.30 u. Aanbidding van het H. Sacrament
19.00 u. H. Mis voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van alle parochianen

Tijdens het Corneliusoctaaf / de Haardergaank (12 t/m 19 september)
is voor en na alle vieringen een winkeltje geopend
met devotionalia (kaarsen, rozenkransen enz.)

Na alle vieringen is er gelegenheid om een persoonlijke zegen te ontvangen
met de reliek van de H. Cornelius


ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
OPENING CORNELIUSOCTAAF

10.10 u. HAARDERGAANK (korte processie)
Vertrek vanaf de Mariakapel (hoek Julianastraat-Koningskampstraat)
10.30 u. Plechtige Hoogmis met het Mestreechter Gelegenheidskoer
Celebrant: P. Horsch, pastoor
15.30 u. Gebedsdienst (Middaggebed – Aanbidding – Vespers)

MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021
14.00 u. Kerk open, stille aanbidding, biechtgelegenheid, persoonlijk gesprek,
(stille) verering van de reliek van H. Cornelius
15.30 u. Gebedsdienst (Middaggebed – Aanbidding – Vespers)
19.00 u. Pelgrimsmis met Gemengd Kerkelijk Zangkoor Limmel

DINSDAG 14 SEPTEMBER 2021
14.00 u. Kerk open, stille aanbidding, biechtgelegenheid, persoonlijk gesprek,
(stille) verering van de reliek van H. Cornelius
15.30 u. Gebedsdienst (Middaggebed – Aanbidding – Vespers)
19.00 u. Pelgrimsmis; organist: Jean Wijnands

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 2021
14.00 u. Kerk open, stille aanbidding, biechtgelegenheid, persoonlijk gesprek,
(stille) verering van de reliek van H. Cornelius
15.30 u. Gebedsdienst (Middaggebed – Aanbidding – Vespers)
19.00 u. Pelgrimsmis; organist: Jean Wijnands
Hoofdcelebrant: M. Bodden, kapelaan in dekenaat Thorn

DONDERDAG 16 SEPTEMBER 2021
255e sterfdag van St. Cornelius
14.00 u. Kerk open, stille aanbidding, biechtgelegenheid, persoonlijk gesprek,
(stille) verering van de reliek van H. Cornelius
15.30 u. Gebedsdienst (Middaggebed – Aanbidding – Vespers)
20.00 u. LICHTPROCESSIE vanaf de Mariakapel (hoek Julianastraat/Konings-kampstraat)
Aansluitend Plechtige Hoogmis
Hoofdcelebrant: J. Dautzenberg, deken van Maastricht
Solozang: Raimonds Linajs, begeleid door Larysa Demjanenko (piano)

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021
14.00 u. Kerk open, stille aanbidding, biechtgelegenheid, persoonlijk gesprek, (stille) verering van de reliek van H. Cornelius
15.30 u. Gebedsdienst (Middaggebed – Aanbidding – Vespers)
19.00 u. Pelgrimsmis; organist: Jean Wijnands

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021
14.00 u. Kerk open, stille aanbidding, biechtgelegenheid, persoonlijk gesprek, (stille) verering van de reliek van H. Cornelius
15.30 u. Gebedsdienst (Middaggebed – Aanbidding – Vespers)
19.00 u. Pelgrimsmis met Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia uit Itteren

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021
14.00 uur: Kerk open, stille aanbidding, biechtgelegenheid, persoonlijk gesprek, (stille) verering van de reliek van H. Cornelius
15.30 u. Gebedsdienst (Middaggebed – Aanbidding – Vespers)
19.00 u. Pelgrimsmis; organist: Jean Wijnands

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021
14.00 u. Kerk open, stille aanbidding, biechtgelegenheid, persoonlijk gesprek, (stille) verering van de reliek van H. Cornelius
15.30 u. Gebedsdienst (Middaggebed – Aanbidding – Vespers)
19.00 u. Pelgrimsmis met Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia uit Itteren

ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
10.30 u. SLUITINGSVIERING

Plechtige Hoogmis m.m.v. Mannenkoor Borgharen Maastricht
Celebrant: Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van Bisdom Roermond