Kunstbezit

Met de renovatie en herinrichting van de kerk rond 1963 is bijna alle kunstbezit verdwenen.
In de tachtiger jaren van de vorige eeuw zijn er een aantal niet passende altaarstukken geplaatst.
Deze zullen echter weer verwijderd worden, zodat in de kerk de oorspronkelijke vormgeving en het authentieke lijnenspel weer herkenbaar zijn.
Van het overgebleven kunstbezit kunnen genoemd worden:

• de doopvont (15e eeuw)
• twee luidklokken (1699)
• het houten (borst-)beeld van de H. Cornelius (18e eeuw)
• twee reliëfs H. Cornelius (ca 1900)
• een aangekleed beeld van Maria met Kind (staakmadonna ca 1845)
• glas in lood ramen van François Nicolas (ca 1890-1900)
• vier beelden van de Evangelisten (ca 1910 afkomstig van de voormalige preekstoel)
• een houten knielbank (ca 1900)
• liturgisch vaatwerk en andere voorwerpen (ca 1850)
• enkele vaandels en paramenten.
• In dit verband kan ook nog gewezen worden op enkele oude grafstenen (1535 en 1720)
• Als bezienswaardigheid geldt het verguld bronzen borstbeeld van de H. Cornelius dat tot stand is gekomen door de opbrengsten van de koninginnemarkt.

borstbeeld_corn

borstbeeld met reliek

VERGULD BORSTBEELD
In 2002 is door de gemeenschap van Borgharen een verguld bronzen borstbeeld van de H. Cornelius aan de parochie aangeboden. Dit beeld bevat een reliek van de H. Cornelius en staat op een hardstenen zuil bij het Corneliusaltaar.
Hierdoor is het mogelijk dat elke pelgrim zelfstandig deze heilige kan vereren door het aanraken van de reliek.

 

CORNELIUS-ALTAAR
In de rechter dwarsbeuk staat een Cornelius-altaar waarvan het bovendeel is uit 1906 en het onderste deel uit 1962. In het midden bevindt zich een bijna levensgroot beeld van de heilige (18e eeuw) met tiara (een driedubbele pauskroon), in zijn linkerhand een kruisstaf en een zilveren hoorn in zijn rechterhand.
Hoofd en handen zijn uit hout gesneden, de rest is een met stof bekleed geraamte.
Daarvóór staat een reliekhouder in de vorm van een kleine gouden monstrans. Achter het glas daarvan is een rood doek zichtbaar dat de relikwie bevat. Daarop een kleine strook met de tekst “St. Cornelius PM” (d.w.z. Paus en Martelaar).
Eenzelfde soort reliek met dezelfde tekst en eveneens in een monstrans-vormige reliekhouder wordt in de sacristie bewaard.

Aan weerszijden van het Corneliusbeeld bevindt zich een kleurige groep van figuren: de groep links beeldt de kroning tot paus uit; de groep rechts toont hoe Cornelius een zieke vrouw zegent.

H. MARTINUS
Hoewel hier van oudsher de H. Cornelius wordt vereerd, was de kerk tot xxxx toegewijd aan de H. Martinus. Daarvan getuigt nog een fresco, buiten boven de hoofdingang. Het dorp Borgharen heeft sedert ongeveer de 8e eeuw Martinus als beschermheilige.
De kerk is ook in het bezit van een relikwie van de H. Martinus en behoort zodoende tot de drie Nederlandse kerken die in het bezit zijn van een Martinus-relikwie.