Beheer en Financiën

Ga voor verwante thema’s naar BEHEER EN FINANCIËN in het linker menu

De parochies beschikken voor de pastorale activiteiten over gebouwen en andere voorzieningen. Ook zijn hier personen bij betrokken. Deze verrichten hun taken in dienstverband of als vrijwilligers. Terwijl daarnaast ook nog werkzaamheden worden verricht als loonopdrachten of uitbesteed werk.

Om dit goed en verantwoord te laten functioneren is een passend beheer noodzakelijk. Deze taak is opgedragen aan het kerkbestuur onder voorzitterschap van de pastoor.

De financiële kant hiervan noemen we de parochiehuishouding.