Pastoraal Team

Samenwerking van meerdere parochies is nuttig en zelf noodzakelijk geworden. Dat was al zichtbaar bij de parochies van Itteren, Borgharen, Limmel en Nazareth en inmiddels zijn daar Geulle, Waalsen, Bunde en Ulestraten bij gekomen. Vanuit het verleden naar het heden gekeken, lijkt het op een bijna onmogelijk mamoet-verband. Maar, bestuurlijk gezien, heeft de samenwerking als groot voordeel te kunnen profiteren van elkaars sterken kanten. En zo is het ook op pastoraal terrein.

Tot januari 2020 waren de kapelaans Mario Rojas en Andreas Schmidt werkzaam in Geulle, Moorveld, Bunde en Ulestraten. Maar zij verzorgen nu ook de weekend-vieringen in de kerken van Itteren, Borgharen en Limmel en dat brengt gunstige gevarieerdheid met zich mee.
Op het gebied van de pastoraal blijven zij in hun oorspronkelijke parochies actief en pastoor Horsch in Itteren, Borgharen Limmel en Nazareth.
Hij verzorgt daarnaast elke maand de eucharistievieringen ook in de andere vier parochies en blijft hij bestuurlijk actief voor alle acht parochies.

De pastoor vormt samen met de kapelaans het Pastoraal Team.
Dit team wordt gedeeltelijk bijgestaan door enkele religieuze zusters die in Waalsen wonen en werken.

Wij groeien van een volkskerk naar een bewust gekozen kerk. Door individualisering en veranderende kijk op kerk en samenleving en ook door de toegenomen mobiliteit zijn nieuwe benadering en werkvormen nodig. Pastoor en kapelaans rekenen het tot hun taak hierin wegen te zoeken, ook in samenwerking met de zusters, de kerkbesturen en andere parochianen.