Pastoor

Deze wordt benoemd door de Bisschop van Roermond. De pastoor is, krachtens wijding, ambt en benoeming, verantwoordelijk voor de bestuurlijke en pastorale zorg in de, als Federatie samenwerkende parochies van de H. Cornelius te Borgharen en de H. Martinus te Itteren.

Thans is pastoor de Z.E.H. P. Backus. Sinds 1 december 2007 is hij tevens administrator (wnd. pastoor van de Parochies H. Johannes de Doper (Limmel) en H. Antonius van Padua (Nazareth). Van deze laatste parochie is de kerk aan de eredienst onttrokken.

Parochiesecretariaat H. Cornelius Borgharen, H. Martinus Itteren en ook voor de en Parochies H. Johannes de Doper (Limmel) en H. Antonius van Padua (Nazareth). Dit secretariaat verzorgt de directe secretariële ondersteuning van de pastoor, het kerkbestuur alsmede taken voor de Parochies H. Johannes de Doper (Limmel) en H. Antonius van Padua (Nazareth).  Bezetting: (nader in te vullen). Zij vervult tevens de taak van adviseur van de pastoor en het kerkbestuur. Zij treedt op als gastvrouw op de pastorie en beheert en bewaakt de agenda van de pastoor.                                                                                                                         Pastoor en parochiesecretaresse zijn bereikbaar op:

Adres: Kerkstraat 8, 6223 BK Borgharen                                                                             E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl