Jaarrekening

De baten en lasten worden verantwoord middels een door het Bisdom Roermond voorgeschreven boekhoudsysteem met daaraan verbonden een jaarverslag en balans.
Deze dienen na vaststelling door het kerkbestuur ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Bisschop van Roermond.

Hier vindt u een verkorte staat van baten en lasten van de parochie H. Cornelius – Borgharen met toelichting: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE223

Hier vindt u een verkorte staat van baten en lasten van de parochie H. Martinus – Itteren met toelichting: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE238

En hier vindt u een verkorte staat van baten en lasten van de parochie H. Johannes de Doper – Limmel met toelichting: https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE217