Tarieven

Voor de kerkdiensten volgen wij zoveel mogelijk de richtlijnen van Bisdom Roermond.

De geldende tarieven zijn met ingang van 1 januari 2014:

– H. Mis op weekdagen € 10,–
– H. Mis in het weekend- en op feestdagen € 25,–
– Huwelijksviering € 440,– *)
– Uitvaartdienst € 440,– *)
– Gebedsdienst in crematorium na uitvaartdienst in de kerk € 50,–
– Gebedsdienst in een crematorium zonder voorafgaande uitvaartdienst in de kerk
   € 440,00
– Jubileumviering, enz. € 210,– *)

*) exclusief bijkomende kosten.

Voor de tarieven van onze beide begraafplaatsen zie VARIA >begraafplaatsen.