Onderhoudsfonds

Naast de baten en lasten van de normale parochiehuishouding is er nog het groot onderhoud van de beide kerkgebouwen en andere voorzieningen voor pastoraal en eredienst.

Deze kunnen niet gedekt worden uit de normale huishouding. Hiervoor zijn bijzondere inspanningen nodig en andere bronnen.

Hiervoor zijn een drietal fondsen in het leven geroepen, maar toch verbonden zijn met de parochiehuishouding. Dit zijn:

onderhoudsfonds H. Corneliuskerk Borgharen;
onderhoudsfonds H. Martinuskerk Itteren
torenfonds H. Corneliuskerk Borgharen.
Dit laatste fonds wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling.

Bankrekeningen:

Onderhoudsfonds H. Cornelius Borgharen: 98.27.53.063
Onderhoudsfonds H. Martinus Itteren: 91.93.56.141