Groot onderhoud

De beide kerkgebouwen hebben een respectabele leeftijd. Dit brengt meer, en vaak ook achterstallig onderhoud met zich mee. Zonder in details te treden, volgt hieronder een overzicht van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden:

Borgharen

renovatie buitenkant kerkgebouw
restauratie glas in lood ramen
vernieuwen vloeren en schilderwerk
aanpassen trap naar zangkoor
voorziening voor verering H. Cornelius
realiseren bergruimte bij de kerk
groot onderhoud Mariakapel
Itteren

schilderwerk interieur kerk
vernieuwen elektrische installatie kerk
optimaliseren cv- installatie kerk
voorzieningen voor automatisch luiden kerkklok
renoveren Lourdesgrot