Rondgang en deurcollecten

Voor het groot onderhoud van onze kerken wordt tweemaal per jaar een rondgang huis aan huis gehouden. Op deze manier willen wij iedereen in de gelegenheid stellen hun steentje bij te dragen en niet alle kosten te leggen op de schouders van de vaste kerkbezoekers.

de rondgang in januari als voorjaarsrondgang
de najaarsrondgang rond het feest van de H. Martinus.
Daarnaast is er nog een rondgang in de Veertigdagentijd (Vasten) bestemd voor de Bisschoppelijke Vastenactie (missie en zending).

De bijzondere collecten hebben we tot een minimum beperkt en worden slechts gehouden voor de volgende doelen: priesteropleiding, MIVA en zeer incidenteel bij catastrofen of natuurrampen.

Daarnaast zijn er nog enkele kerkdeurcollecten: voor de Zonnebloem, de acolieten en misdienaars en het kerkelijk zangkoor van Itteren.

Slechts bij hoge uitzondering wordt van dit collecteschema afgeweken.