Itteren – Martinus

Ga voor verwante thema’s naar ITTEREN – MARTINUS in het linker menu of hieronder

Het huidige dorp is ontstaan in de middeleeuwen.
Maar in de buurt zijn begraafplaatsen gevonden uit de midden- en late-ijzertijd (ong. 700 en 800 voor Chr.):
een crematiegrafveld, waarbij in sommige crematiegraven aardewerk, glazen armbanden of munten uit de periode 250-150 voor Chr. werden aangetroffen. Na 150 na Chr. vonden op die plek opnieuw enkele begravingen plaats. Een ander grafveld met 20 crematiegraven dateert uit de periode 500-200 voor Chr.

Het graven van het Julianakanaal (aanleg van 1925 tot 1935) bracht Itteren min of meer in een isolement, hoewel het dorp via een brug met het achterland verbonden werd.

Itteren was een zelfstandige gemeente, totdat deze in 1970 werd geannexeerd door de nabijgelegen gemeente Maastricht. Sindsdien is Itteren formeel een buurt of wijk van deze stad, hoewel het een aantal kilometers van de rest van Maastricht ligt.

Itteren werd, evenals het naburige Borgharen, herhaaldelijk overstroomd door de Maas. Dit deed zich het laatst voor in 1993 en 1995. Nadien zijn er dijken aangelegd rond het dorp, waardoor bij hoogwater een eiland ontstaat, zodat de dorpskern zelf niet meer onder water komt te staan.