Pastoraal team

Bij het voortschrijden van de noodzaak van samenwerking van meerdere parochies met ermee verbonden de noodzaak van efficiënt werken en het gebruik maken van specifieke kwaliteiten, zullen zij die verantwoordelijkheid dragen en werkzaam zijn in de pastorale en diaconale zorg samen dienen te werken in een Pastoraal Team.

Van dit team maken deel uit de pastoor, de parochiesecretaresse en andere aangestelde assistenten (diaken, catechist, enz.). Thans zijn dit pastoor P. Backus en mevr. A. Schoonbroodt.

Dit team komt regelmatig samen voor overleg, werkafspraken, studie en bezinning.

De pastoor geeft leiding aan het pastoraal team.

Gelet op de veranderende samenleving en daardoor de afnemende belangstelling en betrokkenheid van de parochianen voor het kerkelijke gebeuren verdienen verkondiging en evangelisatie alle energie en aandacht.

We dienen te groeien van volkskerk naar een bewust gekozen kerk, geïnspireerd door het Evangelie. Dit vraagt een andere benadering en nieuwe werkvormen. Vaak zal dit betekenen geen territoriaal begrensde parochies maar veel meer spirituele centra waar mensen zich betrokken voelen.