Liturgie & Sacramenten

Ga voor verwante thema’s naar LITURGIE & SACRAMENTEN in het linker menu of hieronder

Jezus is in Zijn Kerk herkenbaar aanwezig in Woord en Teken.
Door het vieren van Woord en Teken zijn wij met Hem verbonden en zijn wij de levende bouwstenen van Zijn Lichaam, de Kerk.

Het centrum hiervan is de Eucharistie (de heilige Mis), waarin Jezus tot ons komt in het Woord (de Verkondiging) en in Zijn Lichaam en Bloed. Voor ons biologisch leven hebben wij voedsel nodig, maar dat geldt ook voor ons geestelijk leven. Ons hiervoor openstellen behoort wezenlijk bij ons leven als gedoopten.

Als sacramenten kennen we in onze Kerk naast de Eucharistie: het Doopsel, het Vormsel, het Huwelijk, de Biecht, het Sacrament van de Zieken en het Wijdingssacrament.

Deze sacramenten ontvangen we op belangrijke momenten in ons leven. We spreken vaak van scharniermomenten; momenten die een wezenlijke fase in ons leven markeren en die een bijzonder kracht nodig hebben.

Het ontvangen van de sacramenten vraagt bezinning en vooral een bewuste keuze. Daarom ook dienen er tijdig afspraken gemaakt te worden over datum, tijd en voorbereidende gesprekken. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de pastoor of het parochiebureau.