Onderwijs & scholen

Binnen het werkgebied van onze samenwerkende parochies wordt rooms katholiek geïnspireerd onderwijs gegeven op twee scholen voor primair onderwijs:

Borgharen:
R.K. Basisschool De Maasköpkes
Schoolstraat 15
6223 BD Borgharen
Tel. 043-3632281
fax 043-3624503
E-mail: administratie@bsmaaskopkes.nl

Itteren:
Basisschool Op de Sterkenberg
Deze is in juni 2013 gesloten.

De school staat open voor iedereen die de doelstelling van de scholen respecteert en die met betrekking tot religie, levensbeschouwing, geloof, catechese en godsdienstonderricht niet als “stoorzender” wil optreden.

Er zijn goede contacten tussen pastoraal team, het team van de school.
Schoolviering in de parochiekerk worden door de school gepraktiseerd.
Er is regelmatig contact over onderwerpen en ontwikkelingen die in verband staan met de R.K. identiteit, zoals methode, beleving en andere raakpunten.

Kontakten met de scholen: pastoor P. Backus.

Peuterspeelzalen:
• ’t Haarderhöfke Borgharen
• Peuterspeelzaal Itteren zie Borgharen.