Kunstbezit

Uit het kunstbezit van de kerk aan de hand van een inventarisatie uit 1977 mag de aandacht gevestigd worden op:

• hardstenen doopvont waarvan deksel dateert uit 1836
• de orgelgalerij uit de 19e eeuw
• een beeld van St. Anna te Drieën uit de school van Jan van Steffesweert (16e eeuw)
• houten beeld van de H. Hilarius (17e eeuw)
• beeld van de H. Martinus (17e eeuw)
• beeldengroep van de H. Familie (19e eeuw)
• beeld van Maria met Kind (19e eeuw)
• gebrandschilderde ramen (ca 1930)
• een 2-tal schilderijen
• liturgisch vaatwerk.
• St. Anna te Drieën

Hierbij dient aangetekend te worden dat van oude interieur van de kerk en de liturgische voorwerpen veel verdwenen is tussen 1965 en 1970.