Organisatie

Ga voor verwante thema’s naar ORGANISATIE in het linker menu of hieronder

De parochies van de H. Cornelius te Borgharen en van de H. Martinus te Itteren vormen een pastorale eenheid en hebben als samenwerkingsverband het model van een federatie met één pastoor, één secretariaat, één pastoraal team, één kerkbestuur, één parochiekantoor en één parochieblad, terwijl ook nagenoeg alle activiteiten gezamenlijk zijn, echter met uitvoering in beide kernen.

De parochies H. Antonius van Padua (Nazareth) en van de H. Johannes de Doper (Limmel) vormden al eerder een samenwerkingsverband en hebben nu samen één kerkbestuur.

De beide kerkbesturen van Borgharen-Itteren enerzijds en Nazareth-Limmel anderzijds werken nauw samen.

Op 24 oktober 2019 werd pastoor Paul Horsch door de bisschop tot administrator van deze vier parochies benoemd, d.w.z. tot pastoor met een tijdelijke benoeming. Op 15 november van dat jaar werd deze benoeming omgezet naar een vaste, met daaraan gekoppeld het pastoorschap van de parochies van Geulle, Moorveld, Bunde en Ulestraten. Pastoor Horsch is dus verbonden aan acht parochies.

De vier laatstgenoemde hebben momenteel nog elk een zelfstandig kerkbestuur, maar er wordt gewerkt aan federatievorming. Het ligt in de lijn der verwachting dat Borgharen en Itteren daaraan worden toegevoegd en dat Nazareth en Limmel met andere Maastrichtse parochies gaan samenwerken.

Eind 2019 waren in de parochies van Geulle, Moorveld, Bunde en Ulestraten de kapelaans Mario Rojas en Andreas Schmidt werkzaam. Op het gebied van de pastoraal blijven zij daar actief, maar ongeveer eenmaal per maand verzorgen zij momenteel ook de weekend-vieringen in de kerken van Itteren, Borgharen en Limmel.
Pastoor Horsch concentreert zich qua pastoraal op de parochies van Itteren, Borgharen Limmel en Nazareth, en zal elke maand de eucharistievieringen ook in de andere vier parochies verzorgen. Daarnaast blijft hij bestuurlijk actief voor alle acht parochies.