Organisatie

Pastoor

Pastoor

Deze wordt benoemd door de Bisschop van Roermond. De pastoor is, krachtens wijding, ambt en benoeming, verantwoordelijk voor de bestuurlijke en pastorale zorg in de, als Federatie samenwerkende parochies van de H. Cornelius te Borgharen en de H. Martinus...

Pastoraal team

Bij het voortschrijden van de noodzaak van samenwerking van meerdere parochies met ermee verbonden de noodzaak van efficiënt werken en het gebruik maken van specifieke kwaliteiten, zullen zij die verantwoordelijkheid dragen en werkzaam zijn in de pastorale ...

Kerkbestuur

Het kerkbestuur bestaat bij voorkeur uit 6 leden, waarvan 3 uit de parochie van Borgharen en 3 uit de parochie van Itteren. De pastoor is voorzitter.  Eventueel kunnen anderen als adviseurs op uitnodiging deelnemen aan de vergaderingen en de activiteiten ...

Parochieel Pastoraal Overleg

Uitgaande van de gezamenlijke verantwoordelijkheid is een Parochieel Pastoraal Overleg de aangewezen mogelijkheid om uitdrukking te geven aan het verlangen naar een levende gemeenschap waarin de priesterlijke taak van alle gedoopten zichtbaar is. Het...

Parochiecentrum

Organisatie Parochiesecretariaat en Parochiecentrum. Om het werk in een parochie mogelijk te maken is een organisatie en een erbij behorende structuur noodzakelijk, alsmede accommodaties. PAROCHIESECRETARIAAT. Gevestigd op de pastorie. PAROCHIECENTRUM. Het...

Externe relaties

Als parochie kunnen wij niet alleen bestaan. We maken deel uit van het Bisdom Roermond (kijk voor meer informatie over het bisdom op www.bisdom-roermond.nl) en van het Dekenaat Maastricht. Ook zijn er kontakten en relaties met andere parochies en...
De parochies van de H. Cornelius te Borgharen en van de H. Martinus te Itteren vormen een pastorale eenheid en hebben als samenwerkingsverband het model van een Federatie met één pastoor, één secretariaat, één pastoraal team, één kerkbestuur, één parochieel pastoraal overleg, één parochiekantoor, één parochieblad, terwijl ook nagenoeg alle activiteiten gezamenlijk zijn echter met uitvoering in beide kernen. Het betreft een proces in opbouw, waarvan de eerste resultaten herkenbaar zijn. De pastoor is de door de Bisschop van Roermond benoemde verantwoordelijke voor de beide parochies. Hij wordt, voor secretariële, administratieve en organisatorische taken, bijgestaan door de parochiesecretaresse. Voor het gehele scala van pastorale en diaconale taken is een pastoraal team voorzien, waarvan o.a. deel uitmaken de pastoor, de parochiesecretaresse en de medewerkster voor de publiciteit (webmaster). De bestuurlijk taken van de parochie komen toe aan het kerkbestuur, waarvan de pastoor ambtshalve voorzitter is. Het kerkbestuur bestaat uit leden uit de beide parochies en kan aangevuld worden met adviseurs. De taak van het kerkbestuur is voorwaardenscheppend voor de activiteiten en tevens belast met het beheer en het instandhouden van de eigendommen van de parochies. Uitgaande van de gezamenlijke verantwoordelijkheid is een Parochieel Pastoraal Overleg een aangewezen mogelijkheid om uitdrukking te geven aan het verlangen naar een levende gemeenschap waarin de priesterlijke taak van de gedoopten zichtbaar is. Dit overleg bestaat uit vrijwilligers en heeft een adviserende taak naar de pastoor gericht op activiteiten in de onderscheiden werkterreinen van het leven van de parochie als geloofsgemeenschap. De pastoor is voorzitter van dit overleg. We zijn dankbaar voor elk initiatief dat het parochieleven kan verrijken en verlevendigen. Verder zijn er werkgroepen voor specifieke taken en eventueel andere ondersteunende verbanden. Het organisatieschema geeft een beeld, waarin iets van de toekomst zichtbaar wordt. Pastoor de Zeereerwaarde Heer P.F.G. Backus is sinds 1 juli 1994 pastoor van de parochie H. Cornelius te Borgharen; vanaf 1 januari 1999 is hij tevens pastoor van de parochie H. Martinus te Itteren. Vanaf 1 december 2007 is zijn takenpakket uitgebreid met de functie van administrator van de Parochies Antonius van Padua (Nazareth). en van de H. Johannes de Doper (Limmel). Parochiekantoor Veel van de taken van de pastoor terzake van de pastoraal, maar ook op het gebied van het management, zijn mogelijk door de ondersteuning van het parochiekantoor.