Doopsel

Als u besluit uw kind te laten dopen:
PROFICIAT!

De doop van uw kind zal een tijd van grote vreugde en feest zijn voor u, uw gezin en uw parochiegemeenschap hier in Borgharen-Itteren. We hopen dat uw kind met ons zal groeien in geloof en liefde. De doop is het eerste sacrament van inwijding, het begin van een levenslange reis als leerling van Jezus.

Aanmelding
Voor een goede planning en voorbereiding is het belangrijk om uw zoon of dochter 6 á 8 weken voor het doopsel aan te melden bij het parochiebureau. Daarna zal de pastoor contact met u opnemen om een afspraak met u te maken zodat hij bij u thuis kan langskomen.

Kennismaking en voorbereiding
Het gesprek dat hij met u zal voeren is bedoeld als kennismaking maar ook om alvast uit te leggen wat er bij het doopsel gebeurt en wat dat betekent; hij zal bovendien om een aantal persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld of u een burgerlijk huwelijk heb gesloten. In dat geval zal de pastoor naar een eventueel aanwezig trouwboekje vragen, zodat daarin later het doopsel kan worden vermeld.
Het is nodig en goed om tijdig na te denken over wie u als peter en meter vraagt: deze moeten Rooms Katholiek gedoopt en gevormd zijn. Hun taak reikt toch iets verder dan snoep-oom en -tante zijn: van hen wordt gevraagd om u bij te staan in de geloofsopvoeding.

U wordt dringend geadviseerd om deel te nemen aan één van de gemeenschappelijke voorbereidingsavonden. Deze vinden gewoonlijk plaats op de eerste donderdag van de maand en duren van 20.00 tot 22.00 uur. De locatie wisselt elke maand: de pastoor kan u uitleggen waar deze zal zijn.
U zult zien, dat één van de belangrijkste verrijkingen is, dat u leeftijdgenoten ontmoet en hun verschillende ervaringen leert kennen, óók die op het gebied van het geloof.

De doopviering
Natuurlijk is het goed om op tijd aanwezig te zijn, maar u hoeft niet een half uur van tevoren te komen. Vijf of tien minuten is wel nuttig, zodat kort voor de viering nog iets kan worden doorgesproken, mocht dat nodig zijn.
Fotograferen en/of filmen? Ja, graag! Zo wordt iets moois vastgelegd wat helpt bij de herinneringen van later. Alleen: liever niet door ouders of peter of meter, zodat ze beter bij de viering betrokken blijven.
Na afloop is er gelegenheid om uw vrije gift in een mandje achter te laten.
De doopkaars krijgt u van de parochie en mag u mee naar huis nemen.