Diaconie

De diaconie, ook wel aangeduid met caritas of dienstwerk, werd door de apostelen zo belangrijk gevonden dat ze helpers aanstelden om zich te wijden aan dit dienstwerk. Pastoraal en diaconaal werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een kerk kan niet leven zonder Woord en Sacrament; evenzeer niet zonder diaconie. Meeleven met de leden van de gemeenschap die ziek of eenzaam zijn, die verdriet te verduren hebben. Maar ook met hen die grote vreugde overkomt.

Als bijzondere instelling hiervoor kennen we het R.K. Armbestuur St. Martinus in Borgharen. Dit is 14 mei 1877 opgericht om de materiële nood van parochianen te verlichten. Thans is dit bestuur incidenteel nog actief bij bijzondere noden. Voorzitter en contactpersoon is thans mej. E. Rouwhorst

Bij diaconie denken we ook aan activiteiten voor senioren, pastoraal ziekenbezoek en aan speciale vieringen voor zieken en senioren, maar ook het werk van de Zonnebloem. Een bijzondere activiteit is ook de jaarlijkse bus- en bidtocht naar Kevelaer.

Een ander aspect van diaconale zorg vinden we in de vraag:
Wat kan de priester en/of het pastorale team voor u betekenen?
We mogen hierbij denken aan gesprekken, advisering en verwijzing bij:

Huwelijks en/of relatieproblemen
Overspannen zijn, burn out
Problemen bij verliesverwerking
Angsten, depressies, gebrek aan sociale vaardigheden
Identiteitsproblemen
Rouwverwerking.
Kort samengevat gaat het om de aandacht en de zorg voor de ander binnen onze eigen geloofsgemeenschap maar ook daar buiten. Als christenen hebben we een opdracht voor de hele samenleving, dichtbij en veraf.

Onder deze rubriek mogen we ook rangschikken onze inspanningen voor de missie en de derde wereld. Vanzelf komen we dan bij de Vastenactie en andere vormen van hulp aan hen die het minder hebben.