Gemeenschapsopbouw

De Kerk is een gemeenschap van mensen verbonden door het geloof en verenigd door Jezus Christus. Paulus schrijft hierover met dank aan God dat deze gemeenschap gevormd wordt, leeft en kracht vindt in geloof, hoop en liefde. Hierin ligt de grondstructuur van de christelijke gemeenschap. Het beleven en doorgeven van de liefde van God, die geopenbaard wordt in Jezus Christus.

Samen vieren. Mensen met elkaar in verbinding brengen. Er voor elkaar willen zijn.
We beleven dit samen in de liturgie, maar ook in andere samenkomsten en ontmoetingen waarin Jezus in ons midden is. Dat dit in vele vormen en in verscheidenheid mogelijk is, maakt de beweging van Jezus Christus, Zijn Kerk, tot de ene, heilige en katholieke Kerk, zoals we bidden in onze geloofsbelijdenis.
Praktische vormen hiervoor zullen we samen moeten vinden in:

Pastoraatgroepen
Toerusten en inspireren van vrijwillig kader
Parochiecatechese, geloofscommunicatie en spiritualiteit.
Bijzondere liturgische vieringen
Pelgrimage
Ontmoetingen
Activiteiten voor jeugd en jongeren
Gezamenlijke activiteiten.
Mensen van dezelfde gezindte bij elkaar brengen als levende stenen van het gebouw dat wij Kerk noemen om samen de weg te gaan die Jezus ons is voorgegaan om gelukkige mensen te worden.

Bij de opbouw van onze gemeenschap, bestaande uit de kernen rond de kerken van borgharen en Itteren, denken we ook aan de groepen die actief zijn bij het onderhoud van de gebouwen en de begraafplaatsen, bij het bouwen van de kerststallen, de verzorging van de processies, het schoonhouden van de beide kerken, de vrijwilligersavond.
Belangrijk hierbij is ook het parochieblad De Maasklok en andere vormen van publiciteit.

Aan de gemeenschapsopbouw wordt ook bijgedragen door de actie Kerkbalans en de St. Martinusrondgang.
Van onmiskenbaar belang hierbij is ook ons parochiesecretariaat..
Het leidend kernwoord is het proces van samenwerking zal dienen te zijn: ontmoeting.