Bijzondere vieringen

Naast de zondagen en de kerkelijke hoogfeesten – Kerstmis, Pasen, Hemelvaart van de Heer, Pinksteren Maria tenhemelopneming en Alle Heiligen – worden in onze parochies met bijzondere aandacht gevierd:

Nieuwjaardag
Verschijning van de Heer
H. Brigida Itteren zegenen van het vee
Maria Lichtmis
H. Blasius
Aswoensdag
Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paasvigilie
Eerste H. Communie
Sacramentsdag
Sacramentsprocessie
H. Johannes de Doper en St. Jansprocessie
HH. Petrus en Paulus
H. Cornelius Borgharen Haardergaank
H. Martinus Itteren met Fanfare St. Martinus
Allerzielenlof/zegening van de graven
H. Hubertus
Tweede Kerstdag Borgharen met Fanfare St. Cornelius