Parochieblad

Tot juli 2020 verscheen eenmaal per maand in Borgharen en in Itteren “De Maasklok”.
Drukwerk en verspreiding werden professioneel verzorgd, maar daar hing dan ook een “professioneel prijskaartje” aan. De samenwerking met de parochies van Ulestraten, Bunde, Waalsen-Moorveld en Geulle maakte het mogelijk om tegen geringere kosten voortaan parochieberichten te publiceren in de Geulbode.

In de Geulbode staan wekelijks de misintenties.
Tweemaal per maand kunnen we in samenwerking met de genoemde parochies een pastoraal artikel publiceren, geschreven door één van de kapelaans of de pastoor, en wel onder de volgende herkenbare kop: