Biecht & Boeteviering

Bevrijding door het Sacrament van Boete en Verzoening.
1. Waarom zou ik biechten ?
2. Waar, wanneer en bij wie?
3. Boeteviering of Biecht?

WAAROM ZOU IK BIECHTEN?
De biecht wordt “het Sacrament van Boete en Verzoening” genoemd.
Een sacrament is een zichtbaar teken waardoor God en mens elkaar naderen.
Door mijn morele fouten uit te spreken, is er een beweging naar buiten van datgene wat mijn geweten belast. Die last leg ik neer op de schouders van Christus, wanneer ik mijn fouten aan een priester beken. En het is Christus-zelf die mijn zonden aanneemt in de persoon van de priester. Christus neemt mét zijn kruis ook mijn zonden mee en vernietigt ze in zijn kruisdood. Dat is een echte bevrijding; Hij geeft mij de ware vrijheid!
Jezus is niet alleen de mens die heeft geleefd van het jaar 0 tot 33; Hij is de Zoon van de levende God van alle tijden.
In de biecht is God zelf aan het werk, en Hij is rijk aan barmhartigheid. Hij-zelf is het die ons vergeeft en onze ziel die ‘op sterven na dood’ kan zijn, nieuw leven inblaast. Door het herstel van de band met Hem, zwaaien de deuren van de hemel voor ons open en mogen wij weer delen in de goddelijke liefde waarvoor wij geschapen zijn.

biecht

WAAR, WANNEER EN BIJ WIE?
Elke goede priester zal je helpen om te biechten; je hoeft dus niet bang te zijn als je niet weet wat je moet zeggen of doen. Hij zal jouw zonden meenemen in zijn graf: geen mens ter wereld zal uit zijn mond te horen krijgen, wat je ooit bij hem hebt gebiecht.
Je kunt pastoor Horsch in de kerk, op straat, bij een bezoekje of toevallig contact aanspreken om een afspraak te maken. Of bel even: 06 – 123 26 463.
Aansluitend aan een boeteviering is ook altijd biechtgelegenheid.
Als kapelaan Rojas of Schmidt de H. Mis heeft gedaan, kun je hen aanspreken of met hen telefonisch een afspraak maken: kapelaan Rojas: 06 – 10 38 38 36
kapelaan Schmidt: 06 – 57 40 46 97.

BOETEVIERING OF BIECHT?
Op maandagen vóór Kerstmis en Pasen is in Borgharen om 19.00 uur een boeteviering. Bij die gelegenheid is er aansluitend aan die viering gelegenheid om een persoonlijke biecht te spreken.
Het belangrijkste verschil tussen een boeteviering en een biecht (sacrament van Boete en Verzoening) is, dat bij een biecht sprake is van een sacrament en bij een boeteviering niet. In een boeteviering onderzoeken wij ons geweten en vragen wij God om vergeving; in een biechtgesprek kan de priester je helpen bij het gewetensonderzoek en ontslaat hij je van jouw zonden met de macht die Christus aan zijn Kerk geschonken heeft. Dat gaat dus dieper en is krachtiger en persoonlijker.