Ziekenzalving

Het Sacrament van de Ziekenzalving is gebaseerd op Jezus’ bijzondere zorg voor de zieken en zijn opdracht aan de apostelen om zijn genezende aanwezigheid voort te zetten. Het belangrijkste doel van dit Sacrament is een innerlijke genezing en het vermogen om op een positieve manier met de ziekte om te gaan. De ontvanger wordt geholpen om in geloof en Godsvertrouwen te groeien. Deze versterking van de geest is het belangrijkste. Toen Christus de zieken genas, legde Hij de nadruk op dit aspect. De zieke ontvangt door dit sacrament de kracht en het vermogen om zich meer aan Christus toe te vertrouwen, die onze zwakheden droeg en onze wonden genas.

Een afspraak maken voor de Ziekenzalving kan eenvoudig via pastoor P. Horsch:
06 – 123 26 463. Bij geen gehoor: via de priesterwachtdienst: 043 – 631 45 00.

Een opmerking vooraf: De spreker in de video hieronder is niet één van de pastorale medewerkers van onze parochie, maar pastoor Andy Penne die werkzaam is in Bergeijk. Zijn uitleg is echter illustratief, nuttig en helder.

Uitleg over het Sacrament van de Zieken