Haardergaank

ALGEMENE INFORMATIE
De Haardergaank is een bedevaart om de H. Cornelius te vereren; de naam van de bedevaart is afgeleid van “naar (Borg)haren gaan”.

VERERING VAN DE H. CORNELIUS
In Borgharen bestaat al eeuwenlang een verering van de H. Cornelius, waardoor deze plaats bij Maastricht fungeert als bedevaartplaats, hoewel de parochie tot 1980 de H. Martinus als patroon had.
Zo goed als zeker kunnen we aannemen dat de verering van Cornelius is meegekomen met Franse militairen die rondom Maastricht gelegerd waren.
Historisch gezien wordt aangenomen dat de Corneliusverering via Duitsland en Borgharen zijn weg in Nederland gevonden heeft. Vooral in Noord Brabant, met name in het bisdom Breda, zijn veel plaatsen met een Corneliusdevotie.

De H. Cornelius wordt aangeroepen tegen keelziekten, stuipen, zenuwlijden, overspannenheid en ziekten van het hoornvee.

Het houten beeld van de H. Cornelius in de kerk van Borgharen is uit 18e eeuw. De reliek van zijn gebeente is geauthentificeerd door de ordinarius van Roermond op 9 augustus 1773 en daarmee is aangetoond dat Borgharen de oudste bedevaartplaats van deze heilige in Nederland is.
Naar het schijnt, is de Cornelius-verering in Borgharen ouder dan die van Kornelimünster, dat op minder dan 40 km afstand ligt.

Het is in Borgharen eeuwenlang gebruik geweest om jaarlijks rond het feest van Cornelius – 16 september – kermis te vieren.
In 2003 is zijn 1750ste sterfdag gevierd.

HAARDERGAANK
In het verleden trok Borgharen duizenden bedevaartgangers. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn hier zo’n 50.000 pelgrims geweest; in 1962 waren dat er nog 20.000; in 1990 6.000. Mensen kwamen van heinde en verre te voet of met bussen.
De tijden zijn veranderd, maar het Corneliusoktaaf met de Haardergaank worden nog elk jaar op een feestelijke wijze gevierd met een rijkheid aan liturgische vieringen.

Het Corneliusoctaaf wordt geopend en afgesloten met een pontificale of plechtige Eucharistieviering. De opening begint om 10.00 uur met een korte Haardergaank waarbij
CV de Beerbieters het borstbeeld met reliek van de H. Cornelius draagt.
Op de weekdagen is er een Lof of gebedsdienst met overweging om 15.30 uur en de plechtige Avondmis om 19.00 uur. Aansluitend aan alle vieringen is er gelegenheid om de Corneliuszegen te ontvangen en de reliek te vereren.
In 2002 is door de gemeenschap van Borgharen een verguld bronzen borstbeeld van de H. Cornelius aan de parochie aangeboden. Dit beeld bevat een reliek van de H. Cornelius en staat op een hardstenen zuil bij het Corneliusaltaar.
Hierdoor is het mogelijk dat elke pelgrim zelfstandig deze heilige kan vereren door het aanraken van de reliek.

Verder is er op de donderdagavond tijdens dit octaaf om 20.00 uur een lichtprocessie en stille bidtocht, gevolgd door een H. Mis.

Tijdens de feestweek wordt ook gelegenheid tot biechten geboden.
In 1851 heeft paus Pius IX een volle aflaat verleend aan eenieder die op 16 september of tijdens het oktaaf de kerk van Borgharen bezoekt, biecht en de Communie ontvangt.

AFFICHE 2022

PROGRAMMA