Kerkbestuur

Het Kerkbestuur schept materiële, financiële en organisatorische voorwaarden voor religieuze activiteiten in de parochie en is verantwoordelijk voor het beheer van het onroerend goed en de andere bezittingen van de parochies.
Zij heeft een adviserende taak om de pastoor bij te kunnen staan in pastorale aangelegenheden.

De leden worden door de bisschop benoemd voor een periode van vier jaar waarna verlenging mogelijk is.
Eventueel kunnen anderen als adviseurs op uitnodiging deelnemen aan de vergaderingen van het kerkbestuur.

Het Kerkbestuur is momenteel als volgt samengesteld:
Paul Horsch, pastoor en voorzitter; Chantal Kleijnen-Martens, secretaris;
Alexander Godschalk, vice-voorzitter; Fer van de Winkel, penningmeester en verantwoordelijke voor de gebouwen.