Kerkbestuur

Het kerkbestuur bestaat bij voorkeur uit 6 leden, waarvan 3 uit de parochie van Borgharen en 3 uit de parochie van Itteren.

De pastoor is voorzitter.  Eventueel kunnen anderen als adviseurs op uitnodiging deelnemen aan de vergaderingen en de activiteiten van het kerkbestuur.

De taak van het Kerkbestuur is vooral voorwaardenscheppend voor de activiteiten en het in stand houden van de parochie en het beheer van het onroerend goed en de andere bezittingen van de parochies.

Het Kerkbestuur is nu als volgt samengesteld:

Z.E.H. P. Backus pastoor en voorzitter/
Mevr. C. Kleynen-Martens waarnemend secretaris/