Kerkbestuur

Het kerkbestuur bestaat bij voorkeur uit 6 leden, waarvan 3 uit de parochie van Borgharen en 3 uit de parochie van Itteren.

De pastoor is voorzitter.  Eventueel kunnen anderen als adviseurs op uitnodiging deelnemen aan de vergaderingen en de activiteiten van het kerkbestuur.

De taak van het Kerkbestuur is vooral voorwaardenscheppend voor de activiteiten en het in stand houden van de parochie en het beheer van het onroerend goed en de andere bezittingen van de parochies.

Samenstelling kerkbestuur.

Met ingang van 15 juli 2014 is mevr. A. Schoonbroodt door de Bisschop van Roermond benoemd tot lid van het Kerkbestuur van de Parochie H. Cornelius en H. Martinus. Zij vervuld in het kerkbestuur de functie van secretaris. Zij is reeds geruime tijd als hoofd van het parochiesecretariaat toegevoegd aan ons kerkbestuur.

Het Kerkbestuur is nu als volgt samengesteld:

Z.E.H. P. Backus pastoor en voorzitter
Mevr. A. Schoonbroodt -secretaris