Begraafplaatsen

1. Algemene info
2. Bankrekeningen
3. Mededeling / oproep Itteren

ALGEMENE INFO

In de drie kernen is er bij de kerk een begraafplaats. Voor deze begraafplaatsen gelden dezelfde regels en dezelfde tarieven. Hierbij volgen wij de wettelijke bepalingen vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging en, voor zover als mogelijk, de regelingen en adviezen van het Bisdom Roermond.

Er is één beheerscommissie voor deze begraafplaatsen. Deze commissie bestaat uit de beheerders/administrateurs van de begraafplaatsen en de pastoor of een ander lid van het kerkbestuur.
De beheerscommissie is belast met het dagelijks beheer van de begraafplaatsen, het toezicht op het onderhoud, het uitgeven en (doen) ruimen van graven, het goedkeuren van grafmonumenten, het toezien op het hanteren van de juiste maten voor grafmonumenten. Indien nodig wordt contact opgenomen met de pastoor.

Voor de begraafplaatsen is een vaste grafdelver (de heer N. Sour) aangesteld. Grafdelven geschiedt in opdracht van en voor rekening en risico van de betreffende uitvaartverzorger.

 

BANKREKENINGEN

Bankrekeningen begraafplaatsen (t.b.v. grafhuur, ruimen, bijdrage voor onderhoud):

RK Begraafplaats H. Cornelius – Borgharen:
NL 06 RBRB 0983 4051 31

RK Begraafplaats H. Martinus – Itteren:
NL 37 RBRB 0983 9634 87

R.K. Begraafplaats Johannes de Doper – Limmel:
NL 91 RBRB 0982 9125 87

 

MEDEDELING / OPROEP ITTEREN