Begraafplaatsen

1. Algemene info
2. Bankrekeningen
3. Tarieven 2021

ALGEMENE INFO

In de drie kernen is er bij de kerk een begraafplaats. Voor deze begraafplaatsen gelden dezelfde regels en dezelfde tarieven. Hierbij volgen wij de wettelijke bepalingen vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging en, voor zover als mogelijk, de regelingen en adviezen van het Bisdom Roermond.

Er is één beheerscommissie voor deze begraafplaatsen. Deze commissie bestaat uit de beheerders/administrateurs van de begraafplaatsen en de pastoor of een ander lid van het kerkbestuur.
De beheerscommissie is belast met het dagelijks beheer van de begraafplaatsen, het toezicht op het onderhoud, het uitgeven en (doen) ruimen van graven, het goedkeuren van grafmonumenten, het toezien op het hanteren van de juiste maten voor grafmonumenten. Indien nodig wordt contact opgenomen met de pastoor.

Voor de begraafplaatsen is een vaste grafdelver (de heer N. Sour) aangesteld. Grafdelven geschiedt in opdracht van en voor rekening en risico van de betreffende uitvaartverzorger.

 

BANKREKENINGEN

Bankrekeningen begraafplaatsen (t.b.v. grafhuur, ruimen, bijdrage voor onderhoud):

RK Begraafplaats H. Cornelius – Borgharen:
NL 06 RBRB 0983 4051 31

RK Begraafplaats H. Martinus – Itteren:
NL 37 RBRB 0983 9634 87

R.K. Begraafplaats Johannes de Doper – Limmel:
NL 91 RBRB 0982 9125 87

 

TARIEVENLIJST PER 1 JANUARI 2021
( Deze prijzen worden elke 3 jaar geïndexeerd )

Nieuw graf of bijzetting in bestaand 2 of 3 lagen graf / 
bij plaatsing bestaand graf:

• Grafhuur enkel graf voor een termijn van 20 jaar.........€ 1.000,00 
 incl onderhoud kerkhof voor 20 jaar.
• Grafhuur dubbel graf voor een termijn van 20 jaar .......€ 1.250,00
 inclusief onderhoud kerkhof voor 20 jaar.
• Bijzetting, ongeacht het aantal verlopen jaren van
 de grafhuur ...............................................€ 750,00
• Grafhuur voor een urnengraf voor een termijn van 20 jaar ..€ 450,00
• Asbegraving in 1 mtr diep gat in perk .....................€ 250,00
• Urn begraven in pvc buis tpv vrijvallende grafplek, tot max.
 3 urnen per familie, grafhuur voor een termijn van 20 jaar, 
 per urn ...................................................€ 400,00
• Graf ruimen (zerk en steen worden verwijderd en grond aangevuld 
 en afgewerkt)..............................................€ 200,00
 Indien funderingen van grafsteen dienen te worden verwijderd,
 worden de extra kosten dientengevolge apart verwijderd op
 regiebasis.
• Urnengraf verwijderen, grafsteen en urn worden verwijderd en as
 uitgestrooid ..............................................€ 150,00

(Deze tarieven zijn inclusief de evt. afvoer van grond maar
exclusief de kosten van de grafdelver, deze worden door de
begrafenisonderneming/-verzekering verrekend)
Verlengingen na afloop van de 1ste termijn:

• Verlenging enkel graf voor een termijn van 10 jaar ........€ 450,00
 inclusief onderhoud kerkhof voor 10 jaar
• Verlenging enkel graf voor een termijn van 5 jaar .........€ 250,00
 incl. onderhoud kerkhof voor 5 jaar
• Verlenging dubbel graf voor een termijn van 10 jaar .......€ 550,00
 inclusief onderhoud kerkhof voor 10 jaar
• Verlenging dubbel graf voor een termijn van 5 jaar ........€ 350,00
 incl. onderhoud kerkhof voor 5 jaar
• Verlenging van een urngraf voor 10 jaar ...................€ 350,00
 inclusief onderhoud kerkhof
• Verlenging van een urngraf voor 5 jaar ....................€ 200,00
 inclusief onderhoud kerkhof
Kosten van de uitvaartmis:

• Tarief begrafenismis ......................................€ 475,00
• Tarief vooravondviering en de dag erna geen begrafenismis € 475,00
• Tarief van het koor .......................................€ 80,00
• Tarief Organist ...........................................€ 50,00
• Tarief 6-wekendienst ......................................€ 27,50
• Begeleiding door priester naar crematorium dan wel begraafplaats
 buiten de parochie na een voorafgaande kerkdienst .........€ 75,00
• Avondwake .................................................€ 75,00
• Bijdrage voor begeleiding door parochiepriester/diaken in 
 crematorium zonder voorafgaande kerkdienst ................€ 475,00
• Tarief jaardienst / herdenkingsdienst door de week ........€ 12,50
• Tarief jaardienst / herdenkingsdienst in het weekend ......€ 27,50