Parochiebureau

Het parochiebureau van de parochies H. Cornelius (Borgharen), H. Martinus (Itteren) en
H. Johannes de Doper (Limmel) en H. Antonius van Padua (Nazareth) verzorgt de secretariële ondersteuning van de pastoor en de kerkbesturen: m.n. kerkhof-, kerkbijdrage-, kerkleden- en algemene financiële administratie. Ook voor opgave van misintenties kunt u hier terecht.

Bezoekadres parochiesecretariaat: Kerkstraat 6, 6223 BK Borgharen
E-mail parochiesecretariaat: secretariaat@parochieborgharen.nl 

Telefoonnummer: 043 – 363.29.67
Geopend op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.