Parochiecentrum

Organisatie Parochiesecretariaat en Parochiecentrum.

Om het werk in een parochie mogelijk te maken is een organisatie en een erbij behorende structuur noodzakelijk, alsmede accommodaties.

PAROCHIESECRETARIAAT. Gevestigd op de pastorie.

PAROCHIECENTRUM.
Het centrum omvat de voorzieningen voor onze samenwerkende parochies. Deze worden centraal aangestuurd vanuit het parochiesecretariaat.

De Kerk van de H. Cornelius te Borgharen – Kerkstraat 10 Borgharen
De Kerk van de H. Martinus te Itteren – Brigidastraat 67 Itteren
De kerk van de H. Johannes de Doper – Dolmanstraat te Limmel
Een centrum voor bezinning, gebed en ontmoeting bij de kerk te Borgharen
Pastorie, ambtswoning van de pastoor – Kerkstraat 8 Borgharen
Parochiesecretariaat, gevestigd op de pastorie
Een parochiekantoor, waarin ondergebracht:

* beheer van de website
* een kantoor (administratie)
* informatie en documentatie
* de Corneliuswinkel
* een spreek- en vergaderkamer, tevens domicilie parochiesecretaresse
* de huisdrukkerij

Begraafplaats te Borgharen
Begraafplaats te Itteren
Begraafplaats Limmel
Mariakapel te Borgharen
Lourdesgrot Itteren
Op het parochiekantoor is thans (parttime) werkzaam:
mevr. R. van der Put -administratief medewerkster
Dit kantoor is thans ondergebracht in het pand Kerkstraat 6.

Het parochiekantoor is niet permanent bezet maar wel per e-mail bereikbaar op: secretariaat@parochieborgharen.nl