Externe relaties

Als parochie kunnen wij niet alleen bestaan. We maken deel uit van het Bisdom Roermond (kijk voor meer informatie over het bisdom op

www.bisdom-roermond.nl) en van het Dekenaat Maastricht.

Ook zijn er kontakten en relaties met andere parochies en instellingen
waaronder:

R.K. Armbestuur St. Martinus (voorzitter mej. E. Rouwhorst),
Broederschap van de H. Cornelius,
Missiesecretariaat Bisdom Roermond,
Bestuur Dekenaat Maastricht
Gemeentebestuur Maastricht
Basisscholen Borgharen en Itteren
Verenigingen Borgharen en Itteren
De Zonnebloem Borgharen -Itteren
Parochies Limmel/Nazareth.