1e H. Communie & Vormsel

DE EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Uw kind ontvangt op school tijdig een aanmeldingsformulier waarop u o.a. kunt aangeven waar en wanneer het gedoopt is, omdat het doopsel een voorwaarde is voor het ontvangen van de Communie.
Aan het ontvangen van de eerste H. Communie gaat voor de communicanten een voorbereiding vooraf in groepsverband buiten schooltijd in het schoolgebouw. Het is belangrijk dat de kinderen leren dat God hun op hun levensreis in liefde, wijsheid en goedheid kan vergezellen wanneer zij de Communie ontvangen en blijven ontvangen.

Ouders
De ouders worden o.a. bij de voorbereiding betrokken door middel van twee ouderavonden.
In de ouderavonden wordt gesproken en informatie uitgewisseld over de betekenis van de viering van de H. Eucharistie en het ontvangen van de Communie.
Ouders wordt gevraagd
mee te denken en mee te werken aan de praktische voorbereiding voor de feestdag, maar nog belangrijker is dat zij uitgenodigd zijn om samen met hun kind opdrachtjes uit te voeren van het communieproject .

Vóór, tijdens en na de grote dag
De eerste H. Communie wordt ieder jaar gevierd in de H. Corneliuskerk op Hemelvaartsdag. De feestelijke cyclus rond de eerste H. Communie bestaat uit drie vieringen:

1. Presentatieviering
2. Eerste H. Communie
3. Dankviering

Het geheel wordt afgesloten met het deelnemen aan de jaarlijkse Sacramentsprocessie. 

Er zijn ook gezinsvieringen met faciliterende medewerking van de school van Borgharen. Het is goed om het kind te laten merken dat het zich niet alleen voorbereidt op een eenmalig feest, maar dat het samen met het hele gezin het geloof kan vieren.


HET HEILIG VORMSEL

De vormsel-viering is gezamenlijk voor kinderen van groep 7 en 8 en vindt eenmaal per twee jaar plaats. De voorbereiding is op school buiten schooltijd en de viering in de kerk van Borgharen. De toediening van het Sacrament van het Vormsel komt in principe toe aan de bisschop, maar in de praktijk zal hij vaak een priester delegeren die in het bisdom een hogere functie bekleedt.

Onduidelijkheid
Het Vormsel is het sacrament van de Heilige Geest: Bij het doopsel reeds ontvangen maar in dit sacrament ten volle. Het is niet voor iedereen duidelijk waar het om gaat: “Heilige Geest” klinkt nogal abstract en eigenlijk is dat in zekere zin ook zo: wij zijn mensen van vlees en bloed en leven in een wereld die via menselijke zintuigen wordt waargenomen. Bij Jezus, bij God de Vader en de Heilige Geest gaat het over een “Iemand” die de wereld inclusief onszelf overstijgt. Maar talloze christenen ervaren – en hebben ervaren – dat een kracht “van boven” bestaat en werkzaam is, die liefde is en mensen ten goede verandert.